Từ khóa: phuy

Nắp seal thùng phuy in logo

Nắp seal thùng phuy in logo

Nắp Seal được in logo theo yêu cầu của khách hàng

Nắp seal thùng phuy in màu

Nắp seal thùng phuy in màu

Nắp seal được in màu offset theo yêu cầu