Chốt nhựa niêm thùng:

 + Chất liệu: nhựa PP

 + Chiều dài: 44mm

 +Chiều rộng nhất: 17mm

Số lượng tối thiểu: 10,000 cái.
Thời gian sản xuất: 25-30 ngày.

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)