THÙNG PHUY

Thùng phuy nhựa 100L

Thùng phuy nhựa 100L

Thùng phuy nhựa 100L làm từ nhựa HDPE tái sinh.
Thùng phuy nhựa 220L nắp mở

Thùng phuy nhựa 220L nắp mở

Thùng phuy nhựa 220L nắp mở làm từ nhựa HDPE nguyên sinh
Thùng phuy thép nắp mở 200L

Thùng phuy thép nắp mở 200L

Thùng phuy thép nắp mở 200L làm từ thép có độ dày 0.9mm
Thùng phuy nhựa 220L

Thùng phuy nhựa 220L

Thùng phuy nhựa 220L làm từ nhựa HDPE nguyên sinh
Thùng phuy thép 20L

Thùng phuy thép 20L

Thùng phuy thép 20L sơn màu theo yêu cầu
Thùng phuy thép nắp kín 200L

Thùng phuy thép nắp kín 200L

Chuyên cung cấp thùng phuy, thùng phuy thép 200L