QUAI THÙNG

Quai nhựa

Quai nhựa

Quai nhựa dùng cho thùng thiếc tròn 5L.
Tay nắm thùng

Tay nắm thùng

Tay nắm nhựa dùng cho thùng kim loại 5-20L.
Quai thùng 5-20L

Quai thùng 5-20L

Quai xách dùng cho thùng nhựa, thùng thiếc.

Quai nhựa, quai sắt dùng cho thùng kim loại, thùng nhựa.