THÙNG 18-20L

Thùng nhựa 18L có nắp rót

Thùng nhựa 18L có nắp rót

Thùng nhựa 18L có nắp rót được dùng để đựng sơn, dầu nhờn, keo ...
Thùng tròn 20l có niềng

Thùng tròn 20l có niềng

Thùng tròn 20l có niềng, có nắp rót bằng nhựa dùng đựng sơn, dầu nhờn ...
Thùng thiếc 18L

Thùng thiếc 18L

Thùng 18L dùng đựng sơn, dầu nhờn, hóa chất ...