CÁC LOẠI RON

Ron nắp vặn thùng phuy

Ron nắp vặn thùng phuy

Ron nhựa HDPE dùng cho nắp vặn thùng phuy thép.
Ron nắp thùng nhựa 18L

Ron nắp thùng nhựa 18L

Ron cao su dùng làm ron nắp thùng nhựa 18L.
Ron nắp thùng thiếc 18L

Ron nắp thùng thiếc 18L

Ron xốp dùng làm ron nắp thùng thiếc 18L, nắp thùng thiếc 20L
Ron nhựa PVC

Ron nhựa PVC

Sản xuất theo đơn đặt hàng
Ron nắp thùng phuy

Ron nắp thùng phuy

Ron của nắp thùng phuy nắp mở
Ron cao su

Ron cao su

Ron cao su chịu nhiệt, hóa chất mạnh