CÁC LOẠI NẮP

Nắp chai tương ớt

Nắp chai tương ớt

Nắp nhựa dùng cho chai nhựa đựng tương ớt.
Nắp chai xì dầu

Nắp chai xì dầu

Nắp bật nhựa dùng cho chai nhựa đựng xì dầu.
Nắp rót nhựa 28mm

Nắp rót nhựa 28mm

Nắp rót nhựa 28mm dùng cho lon, bình bằng kim loại.
Nắp rót nhựa 56mm

Nắp rót nhựa 56mm

Nắp rót nhựa có vòi dùng cho miệng nắp có đường kính 56mm
Nắp rót nhựa 42mm

Nắp rót nhựa 42mm

Nắp rót dùng cho lon thiếc, thùng thiếc, thùng nhựa ...
Nắp rót nhựa vành thiếc 63mm

Nắp rót nhựa vành thiếc 63mm

Nắp rót được gắn trên nắp lớn của thùng nhựa 18L, 20L ...
Nắp rót nhựa 63mm

Nắp rót nhựa 63mm

Nắp rót dùng cho thùng sơn, thùng 5L, thùng 10L, thùng 18L, thùng 20L
Nắp hũ thủy tinh

Nắp hũ thủy tinh

Nắp hũ thủy tinh bằng thiếc