dùng chung với khi niêm phong, thường dùng để niêm phong điện kế, niêm phong cửa, niêm phong hàng hóa... 

 Công dụng: dùng để kẹp chặt dây chì.
 Số lượng tối thiểu: 50 kg.

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)