CHÌ NIÊM PHONG

Dây chì inox 304

Dây chì inox 304

Dây chì inox 304, dây chì đơn và dây chì đôi.
Dây cáp chì niêm phong

Dây cáp chì niêm phong

Dây cáp chì niêm phong, giúp tăng độ bền, chống rỉ sét.
Hạt chì niêm phong

Hạt chì niêm phong

Dùng chung với dây chì khi niêm phong
Dây chì niêm phong

Dây chì niêm phong

Dây chì dùng chung với hạt chì, seal 2 ngạnh, seal 4 ngạnh khi niêm phong.
Kềm bấm hạt chì

Kềm bấm hạt chì

Dùng bấm hạt chì niêm phong