MÀNG NHÔM NIÊM PHONG

Màng nhôm niêm phong

Màng nhôm niêm phong

Màng nhôm niêm phong miệng chai, miệng can, màng niêm phong hũ thủy tinh ...
Máy seal màng nhôm cao tần

Máy seal màng nhôm cao tần

Máy seal màng, máy ép màng