, dùng niêm phong điện kế, dùng chung với một số niêm nhựa khi niêm phong.

Số lượng tối thiểu: 50kg.
Dùng chung với hạt chì, seal 2 ngạnh, seal 4 ngạnh.

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)