CAN NHỰA

Can nhựa 20L

Can nhựa 20L

Can nhựa 20L dùng đựng thực phẩm
Can nhựa 4L

Can nhựa 4L

Dùng đựng thực phẩm, dầu nhớt công nghiệp ...
Can nhựa tròn 18L

Can nhựa tròn 18L

Can nhựa 18L tròn dùng đựng hóa chất, thực phẩm ...
Can nhựa 25L

Can nhựa 25L

Can nhựa 25L đựng hóa chất, thuốc trừ sâu ...