SEAL NHỰA NIÊM PHONG

Seal dây rút tròn khóa kim loại 21cm

Seal dây rút tròn khóa kim loại 21cm

Seal dây rút tròn khóa kim loại 21cm, seal nhựa niêm phong, dây rút nhựa niêm phong.
Seal dây rút dẹt khóa kim loại 40cm

Seal dây rút dẹt khóa kim loại 40cm

Seal dây rút dẹt khóa kim loại 40cm, seal nhựa niêm phong, dây rút nhựa niêm phong.
Seal dây rút dẹt khóa kim loại 31 cm

Seal dây rút dẹt khóa kim loại 31 cm

Seal dây rút dẹt khóa kim loại 31 cm dùng niêm phong xe tải, niêm phong xe bồn ...
Seal dây rút đốt trúc 25cm

Seal dây rút đốt trúc 25cm

Seal dây rút đốt trúc 25cm dùng niêm phong hàng hóa, niêm phong bao bì ...
Seal dây rút tròn khóa kim loại 235 mm

Seal dây rút tròn khóa kim loại 235 mm

Seal dây rút tròn khóa kim loại 235 mm dùng niêm phong hàng hóa ...
Seal dây đốt trúc nhỏ

Seal dây đốt trúc nhỏ

Seal dây đốt trúc nhỏ dùng trong ngành chăn nuôi gia cầm.
Seal dây rút tròn khóa kim loại 36cm

Seal dây rút tròn khóa kim loại 36cm

Seal dây rút tròn khóa kim loại, dây rút nhựa niêm phong.
Seal dẹt 2 nấc khóa

Seal dẹt 2 nấc khóa

Seal dẹt nhựa niêm phong.
Seal dây rút dẹt khóa kim loại 41cm

Seal dây rút dẹt khóa kim loại 41cm

Seal dây rút dẹt khóa kim loại hay còn gọi là niêm phong dẹt khóa kim loại
Seal dây rút đốt tròn 41cm

Seal dây rút đốt tròn 41cm

Seal dây đốt tròn làm từ nhựa PP
Seal 4 ngạnh

Seal 4 ngạnh

Seal nhựa 4 ngạnh được dùng để niêm phong taxi, niêm phong túi tài liệu, bao bì, hàng hóa, niêm phong xe bồn, xe tải ...
Seal 2 ngạnh (seal mỏ neo)

Seal 2 ngạnh (seal mỏ neo)

Seal nhựa 2 ngạnh được dùng để niêm phong taxi, niêm phong túi tài liệu, bao bì, hàng hóa, niêm phong xe bồn, xe tải ...
Niêm bình gas 12kg

Niêm bình gas 12kg

Niêm nhựa dùng niêm bình gas 12kg
Niêm xe bồn

Niêm xe bồn

Niêm nhựa dùng niêm xe bồn
Seal dây rút tròn khóa kim loại 35cm

Seal dây rút tròn khóa kim loại 35cm

Seal dây rút nhựa có khóa bằng kim loại
Seal dây đốt trúc 31cm

Seal dây đốt trúc 31cm

Seal dây rút bằng nhựa, dây rút nhựa niêm phong
Chốt nhựa niêm thùng phuy nắp mở

Chốt nhựa niêm thùng phuy nắp mở

Niêm thùng phuy thép mở, chốt nhựa niêm phong
Seal dây rút dẹt 36cm

Seal dây rút dẹt 36cm

Seal dây rút dẹt, dây rút nhựa niêm phong dùng niêm phong hàng hóa, cửa, bồn chứa ...