KẸP NẮP PHUY

Kẹp nắp thùng thiếc dùng khí nén

Kẹp nắp thùng thiếc dùng khí nén

Kẹp nắp thùng thiếc tròn 18L, 20L dùng khí nén.
Kẹp nắp nhỏ thùng nhựa 18L

Kẹp nắp nhỏ thùng nhựa 18L

Dùng kẹp chặt nắp nhỏ thùng nhựa 18L
Kềm bấm nắp seal thùng phuy (kềm hơi)

Kềm bấm nắp seal thùng phuy (kềm hơi)

Dùng kẹp nắp seal thùng phuy, điều khiển bằng khí nén.
Kềm bấm nắp seal thùng phuy bằng tay

Kềm bấm nắp seal thùng phuy bằng tay

Dùng kẹp nắp seal thùng phuy thép 200l
Kẹp nắp thùng thiếc 18L

Kẹp nắp thùng thiếc 18L

Kẹp nắp thùng sơn 18L, thùng 20L
Kềm bấm nắp seal thùng phuy (có trợ lực)

Kềm bấm nắp seal thùng phuy (có trợ lực)

Kềm bấm nắp seal (nắp niêm) thùng phuy thép 200l