Từ khóa: nap thung

Nắp seal thùng phuy in logo

Nắp seal thùng phuy in logo

Nắp Seal được in logo theo yêu cầu của khách hàng

Nắp seal thùng phuy in màu

Nắp seal thùng phuy in màu

Nắp seal được in màu offset theo yêu cầu

Nắp seal thùng phuy màu trắng có ron

Nắp seal thùng phuy màu trắng có ron

Nắp seal được in offset trắng, có ron, dùng cho thùng phuy thép