Dây chì niêm phong

* Đặc điểm: dây chì kẽm đôi, đường kính 1mm

* Dùng chung với hạt chì, chì nhựa 2 ngạnh, chì nhựa 4 ngạnh

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)