Seal lá 

  * Chiều dài: 21cm.

  * Bản rộng: 10mm.

Seal lá dùng seal container, niêm phong thùng xe bán tải ...

Seal lá được dập số sẵn từ nhà sản xuất.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)