Can nhựa 20L, can nhựa 25L 

Chất liệu: nhựa HDPE
Số lượng tối thiểu: 200 can
Thời gian giao hàng: trong vòng 10 ngày

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)