Số lượng tối thiểu: 50,000 cái.
 Thời gian giao hàng: 25-30 ngày.
Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)