Kềm bấm hạt chì niêm phong 

 * Xuất xứ: Đài Loan

 * Khắc dấu tối đa 3 ký tự.

Kềm bấm hạt chì niêm phong dùng bấm hạt chì 10mm.
 

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)