Chốt sắt dùng niêm niềng của thùng phuy thép 200l
 Số lượng tối thiểu: 2000 cái.
 Thời gian sản xuất: 2-3 ngày.

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)