* Độ dày thép: 0.8 - 0.9mm

* Trọng lượng: 15.4 - 16.4 +/- 0.4 kg

* Dung tích: 210 +/- 3 lít

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)