Nắp rót nhựa có vòi rót, dùng cho thùng 5L, thùng 10L, thùng 18L, thùng 20L ...
Số lượng tối thiểu: 5,000 nắp.
Thời gian giao hàng: 10-15 ngày.

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)