Phân loại: có 3 loại, loại seal bằng nhiệt và seal cao tần và màng seal tự dính.
 Số lượng tối thiểu: 50,000 miếng.

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)