Dây chì inox 304

Chủng loại: dây chì đơn và dây chì đôi.

Số lượng tối thiểu: 100kg.

Thời gian sản xuất: trong vòng 30 ngày.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)