Số lượng tối thiểu: 3 cái.
Thời gian giao hàng: trong vòng 3 ngày.
Chất liệu: bằng thép.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)